Pyrus communis

ginger, grape and orange

a fence

Моята погребална церемония


От нашия двор ли ще потегли погребението
Как ще ме свалите от третия етаж
ковчегът ми в асансьора няма да се побере
и стълбите теснички са също

Може би в двора ярко слънце и гълъби ще има
може би сняг изпълнен с детски викове ще трупа
може би мокър от дъжда ще бъде асфалта
а пред оградата строени кофите за смет ще чакат

Ако в камиона, с лице открито, по местен обичай ще ме товарят
от някой гълъб на челото ми би могло да капне; за късмет
Оркестърът дори и да не дойде, деца при мен ще дойдат
към мъртъвците любопитството им живо винаги било е

Прозорецът на кухнята след мен ще гледа
Балконът ни с прането си ще ме изпрати
Аз радостно във този двор живях, не вярвате ми знам
Скъпи братя по двор, дълъг живот аз ви желая.

Назъм Хикмет

ЧЕТИРИ ГЪЛЪБА (за четирима ни)
"Четири гълъба дойдоха

да се изкъпят във водата.

на поилката във водния зандан.

и слънцето

на гълъбите

в очите, в крилата, в червените крачета бе.

четири гълъба влязоха,

да се изкъпят

във водата.

и четири човека в опечалената земя

погледнаха четирите гълъба

Гълъбите заедно винаги

пренасяйки слънцето на червените си крачета

могат да полетят

Не биха ги спрели стени и стомана

гълъбите имат меки крила

И крилата

току са тук, току върху обора.

човеците нямат крила

крилата са им във сърцата

четири гълъба

за да стигнат слънцето

изкъпаха се, от водата излетяха."

Истанбул, 1938

a puddle

Memory of life
"To lie underground and to remember life -
big dinners and idle evenings in the garden,
or winter Sundays when lying in bed
you walk across the deep bottom of a book."
Boris Hristov

Happy birthday Mr. Jauss
"Leben einzeln und frei
wie ein Baum und dabei
brüderlich wie ein Wald,
diese Sehnsucht ist alt."
Nazim Hikmet

без име

Landscape with woods

Hexental

Run Lilou Run


To Mr. Jaussa path

Stone letters from Japan

A Prayer


"Fog like an overcoat has hung it's empty sleeves -
I put on the overcoat, cut exactly to my size.
And I pray - Forget no one road this night, oh God,
who have descended on road in a white chariot." - Boris Hristov

empty

foliage

unknown

Strasbourg

Nur

 

website stats