Моята погребална церемония


От нашия двор ли ще потегли погребението
Как ще ме свалите от третия етаж
ковчегът ми в асансьора няма да се побере
и стълбите теснички са също

Може би в двора ярко слънце и гълъби ще има
може би сняг изпълнен с детски викове ще трупа
може би мокър от дъжда ще бъде асфалта
а пред оградата строени кофите за смет ще чакат

Ако в камиона, с лице открито, по местен обичай ще ме товарят
от някой гълъб на челото ми би могло да капне; за късмет
Оркестърът дори и да не дойде, деца при мен ще дойдат
към мъртъвците любопитството им живо винаги било е

Прозорецът на кухнята след мен ще гледа
Балконът ни с прането си ще ме изпрати
Аз радостно във този двор живях, не вярвате ми знам
Скъпи братя по двор, дълъг живот аз ви желая.

Назъм Хикмет
 

website stats